Podziękowanie

Klasa III b i VI b bardzo dziękuje wszystkim dzieciom, którzy przyłączyli się do akcji "Pomagamy zwierzętom ze schroniska". Wszystko co zebraliśmy zostało przewiezione do schroniska "Promyk" przez tatę Ani Sencerz, któremu serdecznie dziękujemy.

      Danuta Kolendo, Monika Lehman